Scripts voor medezeggenschap                                          
  Ik help ondernemingsraden zich verder te ontwikkelen, h.                                       

Combineer traditionele met moderne medezeggenschap, breid je mogelijkheden en betekenis spectaculair uit! Kom in het hart van de organisatie te staan zonder dat het meer tijd kost, extra kennis of vaardigheden vergt, zelfs als de bestuurder geen fan is van de OR.

 


? Herken je dit?

Je wilt de OR wel moderniseren maar wilt niet je klassieke rol kwijtraken.

Je denkt dat vernieuwing gepaard gaat met verlies van rechten en invloed.

Je hebt geen idee hoe je OR-leden met verschillende behoeften van werken in de OR effectief kunt combineren. 

Het overnemen van moderne-medezeggenschaps-modellen van  andere OR's biedt voor jullie OR geen oplossing.

 Het gevolg

Niet alle OR-leden zijn happy met hun rol en de rol van de OR als geheel. 

Het potentieel van het gehele team wordt onvoldoende benut. 

De effectiviteit van de OR is geringer dan nodig. 

De OR blijft onvoldoende aantrekkelijk voor nieuw en beloftevol talent. 

✔︎  De oplossing

Ga op zoek naar de scripts die bij jouw Or passen.

Combineer de scripts handig, zodat het bereik en de mogelijkheden van de OR worden uitgebreid. 

Zorg dat alle OR-leden elk de beste rol kunnen vervullen.

Zorg ervoor dat OR-leden elkaar hun rol en opvatting over werkwijze en aanpak gunnen en versterk daarmee de OR als geheel.

 

 Wat zeggen opdrachtgevers?

✔︎ "Het nieuwe script voor onze medezeggenschap dat we met Plan W ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie."

✔︎ "We hebben geen ondernemingsraad meer, maar wel een vorm van medezeggenschap waar we super enthousiast over zijn."

✔︎ "Het is gelukt om nieuw elan in de ondernemingsraad te krijgen en ervoor te zorgen dat we als een zinnig orgaan worden gezien." 

✔︎ "Van dit hele proces heb ik zo ontzettend veel geleerd! Dit had ik nooit willen missen."

✔︎ "Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden."

✔︎ "De samenwerking met de bestuurder is naar een totaal ander niveau getild. Heel bijzonder en overwacht."


Vier bestaande en een nieuw script. 

Wat is een script? 

Een script is een op hoofdlijnen vastgelegde handels- en werkwijze. Zo is 'de etiquette' een script (in welke hand houd ik mijn mes en in welke mijn vork). Allerhande regels zoals voor in het verkeer zijn scripts.  De mode is een script (hoe kan ik mij het best kleden). Hoe dien ik mij in deze organisatie te gedragen (cultuur) is een script. 

Scripts zorgen ervoor dat je je niet al te lang hoeft af te vragen hoe je je moet gedragen in een bepaalde situatie. Daarnaast zorgen scripts ervoor dat er voortgang is. Waneer je steeds met elkaar moet bepalen hoe te han delen, dan stagneert de boel. 

De ondernemingsraad heeft ook scripts.

Het is handig te weten wat je moet doen en het is handig als de boel niet stilstaat, omdat je moet bepalen wat je gaat doen. Daarom zijn er ook in de medezeggenschap scripts ontstaan onder invloed van de wet, opleiders, cultuur en gewoonte. De vier meest gangbare scripts zijn: 

 • Rechten en plichten
 • De grensbewaking
 • Als mijn broekzak
 • De polder

Een vijfde script, dat je in staat stelt om aan je bestaande werkwijze groei en ontwikkeling toe te voegen heet

 • Desmond Tutu

naar de Zuid-Afrikaanse bisschop.   


Welke script hanteert jouw OR? Met welk script wil jij verder komen? 


Wat als?

 • Als ik een ander script toepas, verlies ik dan mijn rechten ?  Geen sprake van; je past enkel de medezeggenschap aan de omstandigheden en jouw behoeften aan. 
 • Moet ik stoppen met het behandelen van advies- en instemmingsaanvragen? Nee!

 

Opdrachtgevers van Plan W
 

 Vijf scripts en hun voor-, nadelen en knelpunten

Als we een nieuw script maken met een OR dan doen we dat met Plan W 


Plan W ®️ is de methodiek die in het handboek en bij begeleiding van OR's wordt gebruikt. Plan W is een handelsmerk en methodiek geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).


Kwaliteitskenmerken Plan W

Plan W is aangesloten bij De Beuk Organisatieadvies

Lid van de Orde van Organisatie- deskundigen en Adviseurs.

Erkend als onderwijsinstelling door het CRKBO

Dick Termond is Certified Management Consultant.


?

Is dit aan de hand? 

De achterban weet je niet te vinden en heeft geen idee wat je doet. 

 

!

Dan krijg je dit: 

 • Afnemende motivatie OR-leden.
 • Managers compenseren OR-leden moeizaam of niet
 • Frustratie bij OR-leden.⚠️

Is er wat aan te doen?

 • Niet meer zenden
 • Gaan 'ontvangen'
 • Focusgroepen starten

✔︎

Het resultaat?

 • Invloed 
 • De achterban merkt dat er een OR is.
 • De OR wordt gewaardeerd. 
HOME

Opbellen
E-mail
Info