Ondernemingsraad                       

   cursus, training en adviesAdviesrecht OR

Het adviesrecht OR is naast het instemmingsrecht OR het belangrijkste instrument van de ondernemingsraad. Het biedt veel mogelijkheden tot het vergroten van je invloed als ondernemingsraad. Maar, artikel 25 WOR heeft ook een aantal ingebouwde valkuilen. Ontdek hier de belangrijkste beginselen.     


Adviesrecht en adviesplicht  

In het kort biedt het adviesrecht OR je invloed op belangrijke organisatorische en financieel economische  veranderingen. Daarbij kan je denken aan het afstoten van onderdelen van een organisatie, belangrijke wijzigingen in de structuur ervan of het doen van belangrijke investeringen. In het totaal somt de wet veertien omstandigheden op waaronder de ondernemingsraad adviesrecht heeft. Een mogelijk punt van verwarring is het woord 'belangrijk' dat herhaaldelijk in de wetstekst voorkomt. Wanneer is een verandering of ingreep belangrijk? Daar kan eenvoudig verschil van mening over ontstaan. Overigens is een ondernemingsraad niet verplicht tot het uitbrengen van een  advies, terwijl de bestuurder wel verplicht is het aan de ondernemingsraad te vragen. Twijfel je over de vraag of een verandering of ingreep in je organisatie adviesplichtig is, neem dan contact op.  Valkuilen van het adviesrecht

Er zijn nogal wat valkuilen ingebouwd in artikel 25 WOR, het adviesrecht. Daarvoor moet je iets begrijpen van de omstandigheden waaronder deze wet voor het laatst ingrijpend gewijzigd is en de effecten van de veranderingen in de wereld sinds die tijd. Je zou kunnen zeggen dat aan het adviesrecht de veranderingen in de wereld zijn voorbijgegaan. Dat is op zich geen punt, wanneer je maar snapt wat de betekenis ervan is en hoe je er niet het slachtoffer van wordt.

Ondernemingsraad en beroepsprocedures 

De WOR stelt je in de gelegenheid procedures aan te spannen wanneer je van mening bent dat er zaken fout gaan rond een adviesaanvraag. Het starten van een procedure is geen lichte, maar soms en helaas een noodzakelijke beslissing. Er gaat veel energie in zitten in het aanspannen van een procedure. De verhoudingen met de bestuurder, maar niet zelden ook de verhoudingen binnen de ondernemingsraad kunnen onder druk komen te staan. Een dergelijk traject is complex en niet in de laatste plaats, omdat het zwaarste deel ervan pas komt nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Los van de uitkomst moeten er weer zaken worden gedaan met de bestuurder en begint nog een flink stuk van het zware werk. 

Adviesrecht is meer dan een wet  

Het toepassen van het adviesrecht vergt in de eerste plaats goede vaardigheden in het overleg met de bestuurder. Je moet iets snappen van onderhandelingen, de rol die persoonlijke verhoudingen daarin spelen en hoe je effectief gebruik kunt maken van je positie. Het gaat dan over doelen die je wilt bereiken, maar ook over persoonlijke verhoudingen en een strategische aanpak. 

Instemmingsrecht OR

Zie voor het instemmingsrecht OR de pagina daarvoor  

Oploskoffie

Met meer dat 30 jaar ervaring als trainer, adviseur of coach moet het wel heel gek lopen, wil Plan W je niet flink op weg helpen met jouw vraag over het adviesrecht of een ander vraagstuk. Eén uur of meer als je dat nodig vindt. Live of online, wat jij wilt. Kijk ook even in onze Bieb; de kans is groot dat je daar wat antwoorden kan vinden (zoals een samenvatting van de WOR).

Moderne medezeggenschap

Sommige ondernemingsraden zijn minder tevreden over de verhoudingen waarin zij met de bestuurder en de organisatie terecht zijn gekomen. Procedures in de WOR hebben daarin vaak een belangrijke rol gespeeld en wil men daarvan weg om uit te komen bij de bedoeling. Het adviesrecht is dan geen doel op zich, maar een instrument bij een visie. Plan W heeft een flinke rol gespeeld in de ontwikkeling van andere vormen van medezeggenschap en kan je dan ook goed ondersteunen bij het ontwikkelen van een beter bij jouw organisatie passende medezeggenschap.   

Hulp nodig

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of voor het maken van een afspraak. 

Mail Plan W

 
HomeOpbellen
E-mail
Info