Training en advies - guided reinvention                                             
De  Ik help ondernemingsraden zich verder te ontwikkelen, h.                                       

Bouwstenen van tutu

Voor zich op het vaak nieuwe terrein van ‘Desmond Tutu’ wil begeven, zijn er ‘de bouwstenen van tutu. Ze zijn geïnspireerd op ‘In Search Of Democracy 3.0’ van het Zuidelijk Toneel. 

  • In belang van alle partijen. Probeer bij het verbeteren van medezeggenschap zoveel mogelijk partijen te committeren of te betrekken; in de eerste plaats de bestuurder. Samenwerking en gedeelde doelen, gebaseerd op een breed gevoelde behoefte vergroten de slaagkans.
  • Aantrekkelijk. Zorg voor bij de tijd passende, aansprekende werkwijzen. Kort en snel, naast langdurig, maar sterk inhoudelijk. Selectief naast algemeen. Met voorbeelden (Pop-Up, guerrilla-MZ en cultuurveranderende medezeggenschap).
  • Meer dan een werknemer. Een werknemer is mens en wil ook op zijn werk gelukkig kunnen zijn, invloed hebben of autonoom kunnen zijn. De zachtere varianten van het sportschool-abonnement.  
  • Betere afspiegeling. Zorg voor variatie in de manier waarop medewerkers betrokken worden: themastemmen, tussen de mensen (groepsinterviews), projectgroepen. 


HOME

Opbellen
E-mail
Info