Training en advies - guided reinvention                                             
De  Ik help ondernemingsraden zich verder te ontwikkelen, h.                                       

Guided Reinvention

Best practices kunnen nuttig zijn, maar bestaan feitelijk niet, omdat er voor elke OR en elke organisatie steeds verschillende omgevingen en processen een rol spelen. Wanneer je alle kennis en ervaring uit de ene situatie keurig zou inpakken en deze overbrengt naar een andere, dan kan deze onmogelijk zomaar worden toegepast. Het klakkeloos overnemen van procedures uit de WOR of het overnemen van een succesvolle vorm van medezeggenschap bij een andere organisatie leidt niet tot de beste resultaten voor jouw OR.

Hoe ontwikkel je je eigen eigen best practice

Je kunt je laten ondersteunen bij het bereiken van je eigen best practice. Dat vereist dan wel dat degene die jou begeleidt je de kans geeft je jouw best practice te laten ontdekken. In de aanpak van de trainer is dat het verschil tussen ‘de OR leiden’ of ‘of de OR helpen groeien’. Ik kies voor het laatste, omdat dit de beste resultaten oplevert. Ik creëer de omstandigheden en lever de informatie die voor jou nodig is om tot verbeteringen te komen. Ik beschouw mezelf dan ook als procesbegeleider.  

Wat betekent dat als ik een intake met je doe

Als ik een intake doe met een OR, dan beschouw ik dat als de mogelijkheid tot een kennismaking en niet als een situatie waarin de behoefte(s) van de OR zo goed kunnen worden geanalyseerd dat daaruit een programma ontstaat dat het best bijdraagt aan het bereiken van jouw best practice.  

Wat betekent dat als ik een programma voor je maak

Het verloop van de training wordt wat bepaald door de OR. In geval van een nieuwe OR moet deze op weg worden geholpen, maar al snel laat ik de OR bepalen wat hij nodig heeft om verder te komen. Aan mij is het de taak de OR te wijzen op andere aspecten in het landschap dat wordt verkend, consequenties te schetsen wanneer op een splitsing gekozen wordt voor een afslag naar links, te wijzen op andere mogelijkheden wanneer die realistisch zijn of regulerend op te treden wanneer de communicatie niet goed verloopt. Het komt dus eigenlijk op nee dat ik geen klassieke programma maak dat van uur tot uur aangeeft wat er te gebeuren staat. 

Is er dan niks

Als procesbegeleider heb ik veel ervaring met medezeggenschap, beschik ik over Plan W, scripts en de bouwstenen van tutu. Hulpmiddelen die ontwikkeld zijn op basis van een lange ervaring met medezeggenschap.   HOME

Opbellen
E-mail
Info