Begeleiding aan ondernemingsraden                                             
De  Ik help ondernemingsraden zich verder te ontwikkelen, h.                                       

Training en advies 


Training en advies voor ondernemingsraden en bestuurders. 

✔︎ Voor wie: beginnende en gevorderde OR's.

✔︎ Wanneer: als jouw OR zich verder wil ontwikkelen of wil starten. 

 ✔︎ Hoe: met Guided Reinvention van Plan W ®️, een gepatenteerde methodiek.  

Guided Reinvention 

Een training wordt opgebouwd aan de hand van de vragen die de groep heeft (Guided Reinvention). Wanneer die de leidraad vormen kan het nooit over zaken gaan die er minder toe doen. Je krijgt daarom een programma dat de hoofdlijnen van de training beschrijft. Er is maximale ruimte om in te gaan op jouw vragen of de zaken die aandacht vergen. Dat heet pas echt maatwerk.  


 Over Guided Reinvention


Opdrachtgevers

Plan W

 


 


 


Wat zeggen opdrachtgevers?

✔︎ "Het nieuwe script voor onze medezeggenschap dat we met Plan W ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie."

✔︎ "We hebben geen ondernemingsraad meer, maar wel een vorm van medezeggenschap waar we super enthousiast over zijn."

✔︎ "Het is gelukt om nieuw elan in de ondernemingsraad te krijgen en ervoor te zorgen dat we als een zinnig orgaan worden gezien." 

✔︎ "Van dit hele proces heb ik zo ontzettend veel geleerd! Dit had ik nooit willen missen."

✔︎ "Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden."

✔︎ "De samenwerking met de bestuurder is naar een totaal ander niveau getild. Heel bijzonder en overwacht."


Geen training, toch training: beeldcoaching

Niet elke training is geheel vraaggericht. Een uitzondering is bijvoorbeeld beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode die is ontstaan uit de video-hometraining en is erop gericht om in korte tijd grote verbeteringen te bereiken in de communicatie van een groep. Objectief waarneembare criteria worden gebruikt om aan de hand van korte videofragmenten van een willekeurig overleg tot inzicht en verbetering te komen. Een beproefde en verrassende methodiek.  

Kwaliteitskenmerken Plan W

Plan W is aangesloten bij De Beuk Organisatieadvies

Lid van de Orde van Organisatie- deskundigen en Adviseurs.

Erkend als onderwijsinstelling door het CRKBO

Dick Termond is Certified Management Consultant.


Wat is Plan W

Plan W is een methodiek die garandeert dat alle aspecten van de medezeggenschap aan de orde komen wanneer je gat verbeteren. Ze zijn niet volgordelijk, je kunt vanuit elk aspect starten, maar verandering bij het ene aspect heeft ook gevolgen voor de andere.  Plan W ®️ is de methodiek die in het handboek en bij begeleiding van OR's wordt gebruikt. Plan W is een handelsmerk en methodiek geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).


HOME


Opbellen
E-mail
Info