Training en begeleiding voor ondernemingsraden

Verleg je grenzen - Vergroot je betekenis - Versterk je OR

Starttraining en verdieping-programma's 

                                                     Veel kennis en ervaring - Specialismen - Gepatenteerde methodiek 


Er zijn vier webinars beschikbaar. Ze hebben verschillende thema's. Gepasseerd zijn: "De valkuil van artikel 25 WOR", "De bestuurder gaat organisch veranderen. Help!", "De rol van de OR bij zelfsturing" en "Scripts voor ondernemingsraden". Je kunt ze op deze site bekijken. 

Starttraining OR
Je achterban als succesfactor
Beter vergaderen en samenwerken
Vergroten invloed van collega'sModerne vormen van medezeggenschapLeergangen voor ambtelijk secretarissen


 


Ken je de valkuil van artikel 25 WOR?

 Het is nooit zo bedoeld, maar artikel 25 WOR kan onbedoeld de ondernemingsraad en de bestuurder in lastige posities brengen. Het kan leiden tot slechtere verhoudingen, verwijten en verdeeldheid in de OR, terwijl er feitelijk niemand schuld heeft. Dat het toch gebeurt, heeft te maken met het ontstaan van netwerkorganisaties en veranderde maatschappelijke veranderingen. In de webinar die hierover gaat, krijg je ook tips hoe je de valkuil kunt vermijden. 


 Training of advies, hoe werkt Plan W?

Wanneer je één onderdeel van het werk van de OR verandert, veranderen alle andere onderdelen mee. Dat is de grondgedachte van Plan W. Wanneer je één onderdeel verbetert, dan heeft dat effect op alle andere onderdelen en wanneer je je daarvan niet bewust bent, komt er van een nieuwe aanpak of plan niet veel terecht. Een voor de hand liggend voorbeeld: wanneer het doel van de OR verandert, dan moet je ook zijn werkwijze onder de loep nemen om te bekijken of deze geschikt is om dat nieuwe doel te bereiken. Logisch toch? Maar vaak is het niet zo eenvoudig als in het voorbeeld. Er kan bijvoorbeeld onvoldoende aandacht worden besteed aan het 'waarmaken' (de implementatie) van een verandering of verbetering of een voornemen. Plan W kent zeven gebieden die elkaar beïnvloeden. Hier zie je ze als 'communicerende vaten' weergegeven.     


 

Het Handboek Moderne Medezeggenschap kun je gratis (als PDF) bestellen. Het geeft praktische hulpmiddelen maar ook achtergrondinformatie of inspiratie. (In het najaar van 2020 verschijnt een vernieuwde versie).   De bestuurder gaat organisch veranderen. Help!

Organisch veranderen, allemaal aardig, maar wat moet de OR ermee? Of liever wat kan de OR er nog mee? Wat moet je als blijkt dat er met een advies niet meer zoveel te regelen valt als het om organisch veranderen gaat? Er is zat geschreven over het organisch veranderen, maar weinig over wat het betekent voor de medezeggenschap. Een ding staat vast: er verandert veel, maar ook dat het nieuwe mogelijkheden biedt. Bekijk de webinar over dit thema. 

Wil je een beter contact met je achterban?


Wat werkt het best in de communicatie: zenden of ontvangen? 
Waar kan je beter mee stoppen?
Wat kun je het best doen? 
Heeft het nog wel zin om je achterban te betrekken?Wat heb je aan de best practice van een ander voor jouw OR? 

Best practices kunnen nuttig zijn, maar bestaan feitelijk niet, omdat er voor elke OR en elke organisatie steeds verschillende omgevingen en processen een rol spelen. Wanneer je alle kennis en ervaring uit de ene situatie keurig zou inpakken en deze overbrengt naar een andere, dan kan deze onmogelijk zomaar worden toegepast. Het klakkeloos overnemen van procedures uit de WOR bijvoorbeeld of het overnemen van een succesvolle vorm van medezeggenschap bij een andere organisatie leidt niet tot de beste resultaten voor jouw OR.

Hoe ontwikkel je je eigen eigen best practice?

Je kunt je daarvoor laten ondersteunen. Met Plan W merk je dat, doordat ik je niet leidt (in klassieke onderwijstermen heet dat fürhen) maar help te groeien (wachsenlassen). Dit laatste levert de beste (blijvende) resultaten en groei op. Ik beschouw mezelf dan ook als procesbegeleider en niet als trainer.


Opdrachtgevers van Plan W 


 

Wat zeggen opdrachtgevers?

✔︎ "De nieuwe werkwijze voor onze medezeggenschap die we met Plan W ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie."

✔︎ "We hebben geen ondernemingsraad meer, maar wel een vorm van medezeggenschap waar we super enthousiast over zijn."

✔︎ "Het is gelukt om nieuw elan in de ondernemingsraad te krijgen en ervoor te zorgen dat we als een zinnig orgaan worden gezien." 

✔︎ "Van dit hele proces heb ik zo ontzettend veel geleerd! Dit had ik nooit willen missen."

✔︎ "Mijn rol als ambtelijk secretaris is zoveel leuker en interessanter geworden."

✔︎ "De samenwerking met de bestuurder is naar een totaal ander niveau getild. Heel bijzonder en overwacht."


AS Herken je dit?Je wordt als AS gevraagd de ondernemingsraad wat op te schudden, maar het valt niet mee beweging te krijgen. 
De ondernemingsraad vraagt jou de OR te moderniseren, waar moet je beginnen.
Als het daadwerkelijk op veranderen aankomt krijgt de OR plotseling slappe knieën.
Hoe krijg je twee denkrichtingen binnen de OR samengevoegd tot een nieuwe?
Hoe kom je tot het beste model voor jouw OR? Bij anderen gaan kijken?
Je hebt het gevoel dat de verantwoordelijkheid voor de verandering helemaal op jouw schouders rust.Kwaliteitskenmerken 
Starttraining voor jouw OR?

✔︎ Praktisch.

✔︎ Op maat, nooit standaard.

✔︎ Nuchter en realistisch.

✔︎ Gratis ondersteuning na de training.Grondrechten van de WOR samengevat

De grondrechten uit de WOR handig samengevat. 

De belangrijkste artikelen uit de WOR altijd bij de hand.

Bestel gratis!


Moderne medezeggenschap iets voor jouw OR?

✔︎ Twintig jaar ervaring met de ontwikkeling van nieuwe  medezeggenschap.

✔︎ Als je meer invloed en minder papierwerk wilt. 

✔︎ Als je gelooft in samenwerking.

 ✔︎ Wanneer de invloed van je collega's je aan het hart gaat.   Wat zijn de basisvormen van medezeggenschap? Hoe komen ze tot stand? 

Wanneer je wat nauwkeuriger kijkt naar de verschijningsvormen van ondernemingsraden dan zijn er 5 basisvormen. Ze zijn ontstaan uit een decennialange ontwikkeling, maar zoiets staat nooit stil.  Ze zijn als volgt getypeerd:

 • Rechten en plichten.
 • Grensbewaking.
 • Als mijn broekzak.
 • De polder.
 • Desmond Tutu.

Ze hebben hun eigen karakteristieken en voor- en nadelen. Als je hier meer over wilt weten KLIK dan hier.


 

Een verdieping-programma voor jouw OR?

 

 ✔︎ Ervaring met medezeggenschap vanaf 1993.

✔︎ Motor achter de vernieuwing van medezeggenschap. 

✔︎ Ervaring met medezeggenschap in andere continenten. 

✔︎ Thuis in de profit en non-profitsector.Het overleg van de OR spectaculair verbeteren? Geloof maar dat het kan! In vijf sessies bovendien. 

Met beeldcoaching verbeter je de samenwerking of je vergaderingen buitengewoon. Hoe werkt het?

 • We stellen persoonlijke leerdoelen en leggen de theorie uit.
 • Er worden opnamen gemaakt van een OR-vergadering overlegvergadering. 
 • Er worden scenes geselecteerd van van één tot maximaal drie minuten. 
 • De scenes worden getoond en bekeken (micro-analyse). 
 • De leerpunten worden vertaald naar voornemens die worden toegepast in de eigen praktijk tot de volgende sessie. 
 • Na vijf sessies is er structureel en blijvend verbetering. 
Je achterban als focusgroep. Goed idee!

 ✔︎ Maakt duidelijk wat er echt speelt onder het personeel. 

✔︎ Geeft aanknopingspunten en draagvlak voor verbetering. 

 ✔︎ Interessant voor OR en bestuurder (met kans op  samenwerking). 

✔︎ Tevreden en enthousiaste deelnemers. 

✔︎ Uitstekende PR voor de OR!  


 

HOME

d

Opbellen
E-mail
Info